AKTUALITY

DALŠÍ KURZY ALFA ZAČNOU V ZÁŘÍ!

Ačkoliv se s oblibou říkává, že jsme ateistická společnost, mnoho lidí dnes hledá životní orientaci a i duchovní rozměr svého života. Existenciální otázky jako o co vlastně v životě jde, zda má život nějaký smysl nebo co s námi bude po smrti si kladou mnozí. Jiní řeší nefunkční vztahy, hledají odpuštění, jak se vyrovnat s rozpadem vztahu. Další možná ztratili práci a hledají nějaké životní jistoty. Lidé touží najít smysl svého života a jistoty, o které se mohou opřít. Často ale nenacházejí vhodné prostředí, kde své otázky bez obav otevřít.
Sokrates slavně prohlásil, že „neprozkoumaný život nemá cenu“. Někdy je jednodušší se na nic neptat… ale jako pořadatelé kurzů Alfa si myslíme, že má smysl život prozkoumat. Že je to zajímavá zkušenost by vám mohlo potvrdit 23 milionů lidí ze 169 zemí světa, kteří se již kurzu zúčastnili.
Alfu tvoří série promluv na základní témata, související s křesťanskou vírou. Každé setkání začíná společným jídlem, které dává lidem příležitost se spřátelit. Následuje promluva na téma večera a nakonec diskuse. Zeptat se můžete na cokoliv, co vás zajímá. Alfa je pohodová a zábavná. Vlastní názor je lepší než povrchní dojmy.
Alfa je příležitost pro každého… zvláště zaujme ty, kdo o věcech rádi diskutují, nebo jen naslouchají druhým. Ty, kdo chtějí prozkoumat křesťanství nebo jen upevnit základy své víry. Na Alfě se seznámíte s osobou Ježíše Krista, Biblí, modlitbou a dalšími klíčovými křesťanskými tématy. Budete mít příležitost mluvit s lidmi, kteří mají s těmito tématy osobní zkušenost. Alfa má podporu všech hlavních křesťanských církví u nás i v zahraničí.
Alfa je zadarmo. Kdo chce, může dobrovolně přispět na jídlo. V případě Vašeho zájmu budeme rádi, když se kvůli přípravě jídel předem přihlásíte, e-mailem nebo telefonem. Pokud byste s sebou rádi vzali ještě někoho dalšího, je to samozřejmě možné. Více na www.kurzyalfa.cz.

Těšíme se na vás!

Kontakt k přihlášení: alfazeliv@gmail.com
+420 728 076 947

29.9. 2017               Jde v životě ještě o víc?

6.10. 2017               Kdo je to Ježíš?

13.10. 2017            Proč Ježíš zemřel?

20.10. 2017            Jak získat víru?

27.10. 2017            Proč a jak se modlit?

3.11. 2017               Proč a jak číst Bibli?

10.11. 2017            Jak nás Bůh vede?

 

Víkend s Duchem Svatým:

17.11. 2017            Kdo je Duch Svatý?

18.11. 2017            Co Duch Svatý dělá?

                                    Jak můžeme být naplněni Duchem Svatým?

                                    Jak prožít zbytek života co nejlépe?

 

24.11. 2017            Jak odolat zlému?

1.12. 2017               Proč a jak mluvit s druhými o víře?

8.12. 2017               Uzdravuje Bůh i dnes?

15.12. 2017            A co církev?

Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka