Farnost

Římskokatolická farnost Želiv se nachází na jihozápadě královéhradecké diecéze. Patří pod správu královéhradeckého biskupa a je jednou z nejstarších farností diecéze. Její počátky se datují do 12. století, kdy olomoucký biskup Jindřich Zdík povolal do Želiva první řeholníky, nejdřív benediktiny a v roce 1149 premonstráty z kláštera ve Steinfeldu. Dlouhou dobu byl farní svatyní malý kostelík sv. Petra a Pavla na hřbitově. V současnosti je to Opatský kostel Narození Panny Marie. Kromě Želiva pod farnost patří také obce Bolechov, Brtná, Lískovice, Poříčí, Sedlice, Svépravice a Vřesník. Farní kancelář sídlí přímo v areálu kláštera. V říjnu 2016 byla v klášteře otevřena a posvěcena nová pastorační místnost, která slouží ke katechezím dětí a dospělých, k přípravám na křty a církevní sňatky, pro setkání mládeže a pořádání různých kurzů (např. kurzy Alfa, předmanželská příprava). Momentálně se připravuje stavba pastoračního centra pro mládež.

Farnost je v první řadě společenství křesťanů. Nejde ani tak o ty obnovené budovy a kostely, o něž se staráme, ale o všechny lidi dobré vůle, kterým chceme nabídnout radostné poselství Ježíše Krista, přivádět je k setkání s Bohem a s bližními. Pokud máte zájem o aktuální informace z dění ve farnosti, zveme vás k pravidelné návštěvě našich webových stránek.


606 072 515

Akce a aktuality

Úterý

26.09.2017

Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
7:30Mše svatá / za rodinu Ružkovu, Pavlikovu, Makovcovu a Janu, Josefa a Jaroslavu Pavlikovy

Středa

27.09.2017

Památka sv. Vincence z Paula, kněze
18:00Mše svatá ze slavnosti sv. Václava / za živé a zesnulé členy kanonie a zaměstnance

Mše se konají v kostele Narození Panny Marie, který je součástí klášterního areálu v Želivě. Na jeho stavbě se podílel také slavný architekt Jan Blažej Santini. Ve všední dny zimního období se bohoslužby konají v kapli konventu v kvadratuře (vchod vlevo od kostela).

Fotografie

Akce a aktuality

Škola Otcovo srdce s Robertem a Vicki de Hoxar

21.09.2017 - 26.09.2017 / Akce farnosti, Kurzy a semináře

21.-26.9 2017 Škola Otcovo srdce – zkušenost s láskou Nebeského Otce (A) Vicky a Robert jsou manželé z Anglie, kteří prožili zkušenost s Boží otcovskou láskou. Povedou týdenní seminář, během kterého účastníkům…

Duchovní služby

  • SVATBY Želivský klášter je tradičním a oblíbeným místem pro křesťanský sňatek, vyniká výrazným geniem loci, klidem a důstojností. Klášter nabízí také komplex služeb, které vám pomohu vaši svatbu zajistit. Využít můžete naší Klášterní restaurace, ubytování, případně možnosti venkovní oslavy v zahradě Opatství.
  • KŘTY Mnozí považují křest jen za záležitost oslavy narození dítěte atd. Křest je však mnohem bohatší skutečnost. Bůh se nás zvláštním způsobem dotýká. Je to záležitost víry a vztahů s Bohem a s lidmi. Jde o přijetí nezaslouženého daru, který nám Bůh dává – naši záchranu zcela zdarma. Nabízíme Vám možnost křestní hostiny v naší klášterní restauraci.
  • DĚTSKÝ SBOR Dětský pěvecký sbor želivské farnosti se schází každou neděli v 9.30 hodin. Všechny děti školního věku jsou srdečně zvány k pravidelné účasti. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte prosím našeho varhaníka, pana Petra Žáka na telefonu 777 272 672.
Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka