Farnost

Římskokatolická farnost Želiv se nachází na jihozápadě královéhradecké diecéze. Patří pod správu královéhradeckého biskupa a je jednou z nejstarších farností diecéze. Její počátky se datují do 12. století, kdy olomoucký biskup Jindřich Zdík povolal do Želiva první řeholníky, nejdřív benediktiny a v roce 1149 premonstráty z kláštera ve Steinfeldu. Dlouhou dobu byl farní svatyní malý kostelík sv. Petra a Pavla na hřbitově. V současnosti je to Opatský kostel Narození Panny Marie. Kromě Želiva pod farnost patří také obce Bolechov, Brtná, Lískovice, Poříčí, Sedlice, Svépravice a Vřesník. Farní kancelář sídlí přímo v areálu kláštera. V říjnu 2016 byla v klášteře otevřena a posvěcena nová pastorační místnost, která slouží ke katechezím dětí a dospělých, k přípravám na křty a církevní sňatky, pro setkání mládeže a pořádání různých kurzů (např. kurzy Alfa, předmanželská příprava). Momentálně se připravuje stavba pastoračního centra pro mládež.

Farnost je v první řadě společenství křesťanů. Nejde ani tak o ty obnovené budovy a kostely, o něž se staráme, ale o všechny lidi dobré vůle, kterým chceme nabídnout radostné poselství Ježíše Krista, přivádět je k setkání s Bohem a s bližními. Pokud máte zájem o aktuální informace z dění ve farnosti, zveme vás k pravidelné návštěvě našich webových stránek.


606 072 515

Akce a aktuality

Sobota

17.02.2018

Sobota po Popeleční středě
8:00Mše svatá / za Františka Bláhu

Neděle

18.02.2018

1. NEDĚLE POSTNÍ
10:30Mše svatá / za Miladu a Artura Strnadovy / Mše svatá začíná slavnostním vstupem s Litaniemi ke všem svatým

Mše se konají v kostele Narození Panny Marie, který je součástí klášterního areálu v Želivě. Na jeho stavbě se podílel také slavný architekt Jan Blažej Santini. Ve všední dny zimního období se bohoslužby konají v kapli konventu v kvadratuře (vchod vlevo od kostela).

Fotografie

Akce a aktuality

Ples v klášteře - ohlédnutí

2018-02-13 / Nezařazené

V sobotu 3. února 2018 proběhl v želivském klášteře první ročník charitativní reprezentativní akce Ples v klášteře. Pan opat Jáchym Jaroslav Šimek přivítal všechny příchozí v sále České nebe a zahájil tak tradici charitativních plesů v Klášteře…

Duchovní služby

  • SVATBY Želivský klášter je tradičním a oblíbeným místem pro křesťanský sňatek, vyniká výrazným geniem loci, klidem a důstojností. Klášter nabízí také komplex služeb, které vám pomohu vaši svatbu zajistit. Využít můžete naší Klášterní restaurace, ubytování, případně možnosti venkovní oslavy v zahradě Opatství.
  • KŘTY Mnozí považují křest jen za záležitost oslavy narození dítěte atd. Křest je však mnohem bohatší skutečnost. Bůh se nás zvláštním způsobem dotýká. Je to záležitost víry a vztahů s Bohem a s lidmi. Jde o přijetí nezaslouženého daru, který nám Bůh dává – naši záchranu zcela zdarma. Nabízíme Vám možnost křestní hostiny v naší klášterní restauraci.
  • DĚTSKÝ SBOR Dětský pěvecký sbor želivské farnosti se schází každou neděli v 9.30 hodin. Všechny děti školního věku jsou srdečně zvány k pravidelné účasti. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte prosím našeho varhaníka, pana Petra Žáka na telefonu 777 272 672.
Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka