Farnost

Římskokatolická farnost Želiv se nachází na jihozápadě královéhradecké diecéze. Patří pod správu královéhradeckého biskupa a je jednou z nejstarších farností diecéze. Její počátky se datují do 12. století, kdy olomoucký biskup Jindřich Zdík povolal do Želiva první řeholníky, nejdřív benediktiny a v roce 1149 premonstráty z kláštera ve Steinfeldu. Dlouhou dobu byl farní svatyní malý kostelík sv. Petra a Pavla na hřbitově. V současnosti je to Opatský kostel Narození Panny Marie. Kromě Želiva pod farnost patří také obce Bolechov, Brtná, Lískovice, Poříčí, Sedlice, Svépravice a Vřesník. Farní kancelář sídlí přímo v areálu kláštera. V říjnu 2016 byla v klášteře otevřena a posvěcena nová pastorační místnost, která slouží ke katechezím dětí a dospělých, k přípravám na křty a církevní sňatky, pro setkání mládeže a pořádání různých kurzů (např. kurzy Alfa, předmanželská příprava). Momentálně se připravuje stavba pastoračního centra pro mládež.

Farnost je v první řadě společenství křesťanů. Nejde ani tak o ty obnovené budovy a kostely, o něž se staráme, ale o všechny lidi dobré vůle, kterým chceme nabídnout radostné poselství Ježíše Krista, přivádět je k setkání s Bohem a s bližními. Pokud máte zájem o aktuální informace z dění ve farnosti, zveme vás k pravidelné návštěvě našich webových stránek.


606 072 515

Akce a aktuality

Neděle

23.07.2017

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10:30Mše svatá / za rodiče Bakusovy, syna, snachu, vnuka a celý rod

Pondělí

24.07.2017

Pondělí 16. týdne v mezidobí
18:00Mše svatá / za rodinu Krejčí, Ambrožovu a Němcovu

Mše se konají v kostele Narození Panny Marie, který je součástí klášterního areálu v Želivě. Na jeho stavbě se podílel také slavný architekt Jan Blažej Santini. Ve všední dny zimního období se bohoslužby konají v kapli konventu v kvadratuře (vchod vlevo od kostela).

Fotografie

Akce a aktuality

Želivské klášterní léto 2017

01.07.2017 - 31.07.2017 / Akce farnosti, Koncerty

Tak jako každý rok jsme pro Vás připravili bohatý kulturní program. V nabídce naleznete řadu hudebních vystoupení, koncertů či speciálních prohlídek našeho areálu. Přejeme Vám pěkné léto a někdy na shledanou v…

DALŠÍ KURZY ALFA ZAČNOU V ZÁŘÍ!

2017-07-07 / Nezařazené

Ačkoliv se s oblibou říkává, že jsme ateistická společnost, mnoho lidí dnes hledá životní orientaci a i duchovní rozměr svého života. Existenciální otázky jako o co vlastně v životě jde, zda má…

Duchovní služby

  • SVATBY Želivský klášter je tradičním a oblíbeným místem pro křesťanský sňatek, vyniká výrazným geniem loci, klidem a důstojností. Klášter nabízí také komplex služeb, které vám pomohu vaši svatbu zajistit. Využít můžete naší Klášterní restaurace, ubytování, případně možnosti venkovní oslavy v zahradě Opatství.
  • KŘTY Mnozí považují křest jen za záležitost oslavy narození dítěte atd. Křest je však mnohem bohatší skutečnost. Bůh se nás zvláštním způsobem dotýká. Je to záležitost víry a vztahů s Bohem a s lidmi. Jde o přijetí nezaslouženého daru, který nám Bůh dává – naši záchranu zcela zdarma. Nabízíme Vám možnost křestní hostiny v naší klášterní restauraci.
  • DĚTSKÝ SBOR Dětský pěvecký sbor želivské farnosti se schází každou neděli v 9.30 hodin. Všechny děti školního věku jsou srdečně zvány k pravidelné účasti. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte prosím našeho varhaníka, pana Petra Žáka na telefonu 777 272 672.
Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka