Ohlášky

Pátek

26.05.2017

Památka sv. Filipa Neriho, kněze
18:00Májová pobožnost a Mše svatá / Začína devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého

Sobota

27.05.2017

Sobota po 6. neděli velikonoční
8:00Mše svatá

Neděle

28.05.2017

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
10:30Mše svatá / za Stanislava a Marii Krčilovy a celý rod / Den motliteb za Sdělovací prostředky

Pondělí

29.05.2017

Pondělí po 7. neděli velikonoční
18:00Májová pobožnost a Mše svatá / za Josefa Bloudka, manželku Anežku, rodinu Novákovu a Vaverkovu

Úterý

30.05.2017

Památka sv. Zdislavy
18:00Májová pobožnost a Mše svatá

Středa

31.05.2017

SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
18:00Májová pobožnost a Mše svatá / za živé a zesnulé členy kanonie a zaměstnance

Čtvrtek

01.06.2017

Památka sv. Justina, mučedníka
18:00Mše svatá / za rodinu Krejčí, Ambrožovu a Němcovu

Pátek

02.06.2017

Pátek po 7. neděli velikonoční
18:00Mše svatá

Sobota

03.06.2017

Památka sv. Karola Lwangy a druhů, mučedníků
21:00SVATODUŠNÍ VIGÍLIE / Nezapomeňte si přinést svíčky!

Neděle

04.06.2017

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ
10:30Pontifikální mše svatá / za rodiče Václava a Jarmilu Perárkovy a Blahoslavu Kočovu / Po mši svaté Te Deum a Svátostné požehnání / Sbírka na potřeby diecéze

Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka