Ohlášky

Úterý

26.09.2017

Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
7:30Mše svatá / za rodinu Ružkovu, Pavlikovu, Makovcovu a Janu, Josefa a Jaroslavu Pavlikovy

Středa

27.09.2017

Památka sv. Vincence z Paula, kněze
18:00Mše svatá ze slavnosti sv. Václava / za živé a zesnulé členy kanonie a zaměstnance

Čtvrtek

28.09.2017

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa
10:30Mše svatá / za rodinu Krejčí, Ambrožovu a Němcovu

Pátek

29.09.2017

SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, archandělů
18:00Mše svatá / za Ladislava Kácovského, Josefa Bejčka a oboje rodiče

Sobota

30.09.2017

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve
8:00Mše svatá / za rodinu Veletovu

Neděle

01.10.2017

26. NEDĚLE V MEZIDBÍ
10:30Mše svatá / za Vladimíra Holendu

Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka