Ohlášky

Čtvrtek

23.11.2017

SLAVNOST SV. KLIMENTA I., papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze
18:00Mše svatá / za rodinu Krejčí, Ambrožovu a Němcovu a za všechny zemřelé

Pátek

24.11.2017

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů mučedníků
17:00Adorace
18:00Mše svatá / za živé a zesnulé členy kanonie a zaměstnance a za nová duchovní povolání

Sobota

25.11.2017

Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
12:00Mše svatá

Neděle

26.11.2017

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
10:30Mše svatá / za Ladislava a Ludmilu Prokůpkovy / po mši svaté se
11:30Adorace za farnost / do 17:00 hodin

Pondělí

27.11.2017

Pondělí 34. týdne v mezidobí
18:00Mše svatá

Úterý

28.11.2017

Úterý 34. týdne v mezidobí
18:00Mše svatá / za + Josefa a Josefínu

Středa

29.11.2017

Středa 34. týdne v mezidobí
17:15Mše svatá / na úmysl dárce

Čtvrtek

30.11.2017

SVÁTEK SV. ONDŘEJE, apoštola
17:15Mše svatá / za živé a zesnulé členy kanonie a zaměstnance a za nová duchovní povolání

Pátek

01.12.2017

Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
17:15Mše svatá / za + Josefa a Annu

Sobota

02.12.2017

Sobota 34. týdne v mezidobí
15:00Duchovní obnova
17:15Nedělní mše svatá / žehnání adventních věnců

Neděle

03.12.2017

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
10:30Mše svatá / za Františka Zacha, jeho sestru Boženu a jejich rodiče / žehnání adventních věnců / sbírka na kněžský seminář

Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka