Svatby

Želivský klášter je tradičním a oblíbeným místem pro křesťanský sňatek, vyniká výrazným geniem loci, klidem a důstojností. Klášter nabízí také komplex služeb, které vám pomohu vaši svatbu zajistit. Využít můžete naši Klášterní restauraci, ubytování, případně možnosti venkovní oslavy v zahradě Opatství a jako doplněk speciální prohlídku kláštera pro svatebčany a exkurzi do našeho pivovaru s ochutnávkou klášterních piv.

Snoubenci, kteří mají zájem o církevní sňatek v našem kostele musí absolvovat přípravu na manželství.  Je důležité se zúčastnit celé přípravy. Všechny vás srdečně zveme!

Civilní sňatky v areálu kláštera umožňujeme jenom pro nepokřtěné, samozřejmě mimo kostel nebo kapli. Obřad povede zaměstnanec humpolecké matriky. Civilní sňatky katolíků v klášteře neumožňujeme, protože podle církveního práva je takový sňatek neplatný. Každý pokřtěný katolík by měl uzavírat sňatek před oltářem.

Pro bližší informace kontaktujte: +420 606 072 515 pater Peter Palušák nebo farnostzeliv@gmail.com.

Přípravný kurz je vedený kněžími kláštera, dětským lékařem, popř. psychology a zkušenými manželskými páry. Dozvíte se informace o křesťanství, o křesťanském pohledu na manželství, o biblickém pohledu na manželství, jak řešit problémy ve vztazích, jak budovat a plánovat rodinu a další.

Příprava snoubenců pro sňatky v roce 2018 proběhne v těchto termínech:

  • 17.2.2018 9:00-17:00 hod. (První blok od 9:00 do 12:00 a druhý blok od 13:30 hod. do 17:00 hod. Samozřejmě s přestávkami na kávu a oběd.)
  • 4.3. 2018 14:00-17:00 hod.
  • 10.3.2018 9:00 – 16:00 hod. (První blok od 9:00 do 12:00 a druhý blok od 13:30 hod. do 16:00 hod. Samozřejmě s přestávkami na kávu a oběd.)

Záznam prednášek z přípravního kurzu v roce 2016 si můžete stáhnout zde: Příprava snoubenců

Důležité informace k přijetí svátosti manželství v želivské farnosti
(co je potřeba připravit před sňatkem)

 

  • Potvrzení o křtu, které si vyzvedněte nejdříve 3 měsíce před svatbou ve farnosti, kde jste byl/a pokřtěn/a. Potvrzení přinesete do kláštera nejpozději dva měsíce před svatbou! (Netýká se pokřtěných v želivské farnosti.)
  • Matriční úřad na Městském úřadě vHumpolci, Protokol o uzavření manželství – je potřeba, aby jej oba snoubenci osobně navštívili, nejdříve však půl roku před svatbou. S sebou je třeba vzít občanské průkazy a rodné listy. Informujte úředníky, že plánujete sňatek vKlášteře Želiv. Vyplněný protokol přineste do kláštera nejpozději 2 měsíce před svatbou.
  • Licence ke sňatku – pokud pokřtění zájemci o sňatek nebydlí oficiálně na území naší farnosti (to znamená, že nemají v Želivě, Vřesníku, Brtné, Sedlici, Poříčí nebo Bolechově trvalý pobyt), jeden z pokřtěných musí navštívit faráře v místě, kde bydlí a požádat o tzv. licenci ke sňatku. Licence se uděluje na Snubní zápis, který předem vyplníte s želivským knězem a který poté knězi vrátíte. Pokud má alespoň jeden ze snoubenců trvalý nebo přechodný pobyt na území farnosti, o licenci žádat nemusí.

Hudba u obřadu

Církevní sňatek uzavíráte před Pánem Bohem, a tak celý obřad, včetně hudby, má vás i vaše hosty přivádět k setkání s Hospodinem. Takto vznikla sakrální hudba, a proto by měla při církevním obřadu zaznít.

Zde vám nabízíme několik odkazů na skladby, které si můžete u našeho varhaníka objednat:

Svatební pochody:
F. Mendelssohn – Wedding March – varhany https://www.youtube.com/watch?v=4tDYMayp6Dk
Sonáta A dur 1. Věta – varhany https://www.youtube.com/watch?v=ogQXd_hkVNw
J. Pachelbel – Canon D dur – varhany https://www.youtube.com/watch?v=bqj6ZpAD4L0
H. Purcel – Trumpet tune – varhany nebo varhany s trubkou https://www.youtube.com/watch?v=B0Fjxx2RNEk
J. Clarke – Pochod dánského prince – varhany s trubkou https://www.youtube.com/watch?v=bRrss4kBi2M
B.A.Wiedermann – Svatební pochod https://www.youtube.com/watch?v=rC4hOF5goHE
A. Charpantier – Prelude from the Te Deum https://www.youtube.com/watch?v=zXxtAWzMRYY
J. N. Lemmens – Fanfare D dur https://www.youtube.com/watch?v=OytU6tDTgPw
J. Konečný – Intráda https://www.youtube.com/watch?v=KCsqtRBxMIw
Skladby během obřadu
F. Schubert – Ave Maria https://www.youtube.com/watch?v=BzMo0qCklGg
Ch. Gounod – Ave Maria https://www.youtube.com/watch?v=TsdvnYfsye8
G. Caccini – Ave Maria https://www.youtube.com/watch?v=iV27ObXE-Hw
C. Franck – Panis Angelicus https://www.youtube.com/watch?v=3G1KwJugjfA
A. V. Michna – Nebeští kavalérové
J. S Bach – Air https://www.youtube.com/watch?v=LuxbAkxNpcg
Jesus bleibet meine Freude https://www.youtube.com/watch?v=qdkw7QLozss
Arioso https://www.youtube.com/watch?v=-FWXnMxVniM
G. Händel – Largo https://www.youtube.com/watch?v=uO1g8LjOWsk
L. Boccherini – Menuet A dur https://www.youtube.com/watch?v=tYZkm7x9PGI

 

Skladby jsou možné v tomto provedení: varhany sólově, varhany a zpěv, varhany a sólový nástroj – např. housle, flétna, trubka Varhaník: Petr Žák, telefon 777 272 672

Svatební hostina v Klášterní restauraci Želiv

Pro domluvu ohledně svatební hostiny, výzdoby, pronájmu sálů, focení v areálu, ubytování pro svatebčany a případně dalších vašich požadavků nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 731 598 889 nebo na e-mailu restaurace@zeliv.eu

Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka