AKTUALITY

Ples v klášteře - ohlédnutí

V sobotu 3. února 2018 proběhl v želivském klášteře první ročník charitativní reprezentativní akce Ples v klášteře.

Pan opat Jáchym Jaroslav Šimek přivítal všechny příchozí v sále České nebe a zahájil tak tradici charitativních plesů v Klášteře Želiv. Cílem akce nebyla pouze skvělá zábava, tanec a výborný raut, ale především dražba zážitků a předmětů, a možnost poskytnout tak finanční prostředky pro společnost Medou, která sdružuje osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a osoby s autismem. Respekt a úcta k člověku, která se z každodenního života vytrácí, provázela všechny přítomné celým večerem.

Benefiční dražba probíhala v sále České nebe a skýtala možnost vydražit neskutečné zážitky, jakým je například slavnostní večeře s panem opatem Jáchymem Šimkem, netradiční prohlídka kláštera s panem převorem, víkendové ubytování v klášterním hotelu, prohlídka a degustace piv v klášterním pivovaru s vrchním sládkem i autorská tvorba z výtvarné dílny Medou  a jiné.

Letošní první ročník vynesl lidem Centra denních služeb Medou 35 400,- Kč. Nejvíce oceněným zážitkem byla večeře s panem opatem Jáchymem v refektáři kláštera.

„Velice si vážíme všech, kteří přišli za zábavou a tím přispěli k velmi šlechetnému činu. Kolikrát si neuvědomujeme, jak jsou pro nás některé skutečnosti samozřejmostí.  Pro nás samozřejmost, pro druhého „problém“. Krásný akt toho, že pokud se spojíme a nejsme na vše sami, poté jde vše lépe a jednodušeji.“

Tradice pomáhat potřebným a být solidární k těm, kteří to potřebují je záležitost, kterou klášter podporuje již dlouho. Ples v klášteře je jen dalším prohloubením, jak pomoci plnit sny a cíle jiných. Všem účastníkům dobročinné dražby bychom chtěli srdečně poděkovat. „Velmi nás těší, že můžeme tímto způsobem pomoci lidem, kteří se nachází v nestandardní životní situaci“

Výtěžek dražby využije Medou na nákup svozového vozidla pro klienty, které denně sváží do Centra denních služeb v Humpolci.

Již nyní se těšíme na další pokračování tradice, kterou jsme letos zahájili.

DSC_7114_1 DSC_7010_1 DSC_7085_1 DSC_7002_1 DSC_6967_1 DSC_7026_1 DSC_7012_1

Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka