Klášter

Opat Jáchym
Opat Jáchym

Drazí přátelé,
vítám Vás všechny na našich webových stránkách. Chtěl bych vyjádřit touhu, abyste sledovali náš život a programy, které připravujeme pro všechny z Vás, kdo máte zájem obohatit sebe i druhé a nebudete váhat s námi vykročit. Každý opat má svůj program, kam bude směřovat sebe i komunitu, která je mu svěřena. Při opatské benedikci, která proběhla 22. listopadu 2013 jsem vyjádřil, že mám mnoho ideálů a vizí, které se postupně budu snažit plnit.

Naším prvořadým úkolem je, abychom naplňovali základní heslo nás premonstrátů: „Ad omne bonum opus parati. – Připraveni ke každému dobrému dílu.“ Velmi mě oslovila výzva našeho papeže Františka v jeho exhortaci „Radost evangelia“, kde říká: „Zvu Vás k radosti.“ Jedná se o úžasný program pro každého člověka, pro každého z nás.

I já Vás všechny zvu k radosti, která je potřebná pro každého, protože v radosti se dá tvořit a budovat hodnoty. Vědci a lékaři dnes říkají, že kvalitní spiritualita prospívá i zdraví fyzickému. Lidé jsou zdravější, když se zbavují hněvu a k tomu je potřebné absolutní odpuštění… To všechno snižuje riziko vzniku nemocí a konfliktů. Ti kdo jsou obklopeni milujícími a blízkými a přáteli, žijí déle a jsou šťastní. Chceme se spolu s Vámi podílet na tomto lákavém projektu. Protože právě toto všichni potřebujeme. Moje opatské heslo zní: „Milosrdenství“ a to znamená mít soucit a pochopení pro všechny.

Nešetřeme milosrdenstvím, tak jak to říká sám Ježíš Kristus, když odpovídá Petrovi, který se ho ptá: „Pane, kolikrát mám odpustit, snad sedmkrát?“ A Pán mu odpovídá: „Petře, ne sedmkrát, ale sedmdesát sedmkrát.“ To znamená stále a znovu. O kolik méně by bylo na světě nepochopení, třenic a válek, kdyby lidstvo naplnilo pouze jediný bod z Desatera Božích přikázání a sice páté přikázání: „Nezabiješ“. Dost často lidé vyčítají Bohu války a násilí ve světě, jak se na to může dívat. Bůh nám dal svobodu k rozhodování, nestvořil nás jako loutky, zlo je produktem naší svobodné volby. On nám ale ukazuje cestu, jak z toho ven, když sám za nás položil svůj život ve svém Synu Ježíši Kristu. Desatero je staré několik tisíc let a je stále platné i pro dobu, ve které právě žijeme. Zlo nikdy nezlikvidujeme zlem. Naopak, to se pak stupňuje jenom v dalším a horším provedení. Není právě toto přijetí Božího příkladu nádherným programem k veliké radosti?

Přeji Vám všem, kdo navštívíte tyto stránky hodně Boží přízně a lásky a těším se na setkání s Vámi u nás v Klášteře Želiv, kde jsou pro Vás otevřeny nejenom dveře, ale i naše srdce.

Váš opat Jáchym

Individuální prohlídky jsou určeny pro skupiny nad 30 osob. Informace o ostatních prohlídkách naleznete zde.


725 448 291

Služby a aktivity

Klášterní pivovar

První zmínky o vaření piva v klášteře v Želivě pocházejí již ze 14 století. O tradici vaření piva v Želivě svědčí i písemný popis zdejšího pivovaru z roku 1617. Po navrácení želivského opatství premonstráti v této více než třistaleté tradici pokračují.
» více

Klášterní restaurace

Každý den pro Vás připravujeme aktuální nabídku hotových jídel české tradiční, ale i moderní kuchyně. Ve stálé nabídce naleznete Klášterní pivo přímo z tanků pivovaru a řadu dalších sezónních pivních speciálů.
» více

Klášterní ubytování

Ubytování v klášteře Želiv se nachází v bývalém sídle pana opata v prelatuře starobylého premonstrátského kláštera v klidném a tichém prostředí, které vybízí k relaxaci. Jedná se o nevšední formu ubytování v 800 let starém klášteře.
» více

Akce a aktuality

Ples v klášteře - ohlédnutí

2018-02-13 / Nezařazené

V sobotu 3. února 2018 proběhl v želivském klášteře první ročník charitativní reprezentativní akce Ples v klášteře. Pan opat Jáchym Jaroslav Šimek přivítal všechny příchozí v sále České nebe a zahájil tak tradici charitativních plesů v Klášteře…

Služby a aktivity

  • Každý den v sezóně se konají pravidlené prohlídky konventu kláštera s přilehlým kostelem Narození Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl významný český architekt Jan Blažej Santini.
  • Zajímavostí jsou exkurze do pivovaru (každý den v 13:00), kde lze ochutnat tradiční nepasterizovaná a nefiltrovaná piva.
  • Kdo chce zůstat déle a užívat si klidu kláštera a překrásné přírody má možnost ubytování ve starobylém křídle kláštera.
  • Klášterní restaurace nabízí řadu jídel české i mezinárodní kuchyně včetně specialit připravovaných na pivu z klášterního pivovaru. Ve stálé nabídce naleznete klášterní pivo přímo z tanků pivovaru a řadu dalších sezónních pivních speciálů.

Fotografie

Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka