Premonstráti

Premonstráti – Řád premonstrátských řeholních kanovníků je duchovní řád řeholních kanovníků, jehož členové se řídí řeholí sv. Augustina a mají kněžské svěcení. Premonstrátský řád se skládá z autonomních opatství, jejichž kanovníci touží žít podle evangelia, hlásat radostnou zvěst podle apoštolské konstituce první křesťanské komunity v Jeruzalémě.

HISTORIE PREMONSTRÁTŮ

Po jmenování Norberta arcibiskupem v Magdeburgu byl zvolen Hugo z Fosses prvním opatem v Prémontré. Pod jeho vedením byla tomuto mladému řádu upřesněna jeho charismata a jeho struktury. Premonstrátský řád se skládá z autonomních opatství, jejichž kanovníci touží žít podle evangelia, hlásat radostnou zvěst podle apoštolské konstituce první křesťanské komunity v Jeruzalémě a podle řehole sv. Augustina. Od roku 1124 se premonstrátský řád stále rozšiřoval: do Francie, Belgie, Westfálska, Bavorska, Saska, Holandska, Skotska, Švýcarska, Lotrinska, Itálie, Čech, Uher, Španělska, Řecka a Palestiny. Od samého založení řádu se sv. Norbert a jeho učedníci oddávali postu a fyzickým pracím a zbytek svého času věnovali duchovní správě, pohostinnosti chudým a poutníkům a slavení hodinek, meditaci a studiu.

PREMONSTRÁTI VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Olomoucký biskup Jindřich Zdík se stal prostředníkem při zakládání premonstrátských opatství v Čechách a na Moravě. V roce 1143 na jeho naléhání bylo vysláno několik premonstrátů ze Steinfeldského opatství, které se nachází v dnešní diecézi Cáchy, do Prahy. V roce 1143 založili první komunitu se jménem „Sion“, známou též pod jménem Strahov. Brzy následovaly další kláštery: 1145 Litomyšl, 1149 Želiv, 1150 Hradisko, 1187 Milevsko, 1190 Louka, 1193 Teplá, 1193 Jasov, 1209 Zábrdovice, 1641 Nová Říše ( od roku 1211 klášter sester premonstrátek). Vznikaly také kláštery sester premonstrátek: 1143 – 1150 Doksany, 1149 – 1150 Louňovice, 1183 Kounice a 1202 Chotěšov. Převorství na Svatém Kopečku, založené komunitou z Hradiska okolo roku 1630, se v roce 1902 stalo kolébkou Kongregace sester premonstrátek.

POSLÁNÍ PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU

Vedeni naším milosrdným a Trojjediným Bohem jsme jako pokřtěni povoláni následovat chudého a vzkříšeného Krista v radikální cestě apoštolského způsobu života podle evangelia, řehole sv. Augustina a charismatu sv. Norberta, zakladatele našeho řádu.

Naše životní cesta je označená:

  • celoživotním hledáním Boha v bratrském společenství
  • neustálou konverzí sebedarováním církvi sliby ve společenství s obětujícím se Kristem
  • následováním Mariina rozjímání Božího Slova
  • ustavičnou modlitbou a službou u oltáře

Chórovou modlitbou a posvátnou službou chceme sloužit lidské rodině v duchu jednoduchosti, pohostinnosti, smíření a pokoje pro dobro Církve a světa, zvláště tam, kde se Kristus nachází uprostřed chudých, trpících a těch, kteří ho neznají.

Prosíme o to, aby Duch Boží, který v nás dobré dílo započal, dovedl ho ke dni Krista Ježíše.

Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka