Prohlídky

Nabízíme prohlídky klášterních prostor a sbírek v nich umístěsných s výkladem našich odborných průvodců.

Unikátní interiéry národní kulturní památky nechávají nahlédnout do dlouhé a pozoruhodné historie kláštera. Žádná s prohlídek není jen výčtem encyklopedických údajů, ale vtahuje Vás do atmosféry kláštera, okolností jeho vývoje a života v něm. Klášter promlouvaly významně do formování naší kultury a historie.

Při prohlídce kláštera uvidíte konvent kláštera s přilehlým kostelem Narození Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl významný český architekt Jan Blažej Santini. Celá prohlídka je bezbariérová a mohou ji absolvovat i návštěvníci s omezenou mobilitou, nebo na invalidním vozíku.


Prohlídka kláštera
V zimním období prohlídky pouze po telefonické domluvě. Prohlídku můžete objednat na telefoním čísle 725 448 291 v době od 8 do 16 hodin.
Minimální počet osob pro konání prohlídky je 5.
Prohlídka pivovaru
V zimním období prohlídky pouze po telefonické domluvě. Prohlídku můžete objednat na telefoním čísle 725 448 291 či 569 431 234 v době od 8 do 16 hodin.
Minimální počet osob pro konání prohlídky je 5. Maximální počet osob je 15.

Kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie se dvěma věžemi v průčelí je původně románský z let před 1250, přestavěn jako gotické trojlodí se třemi chóry počátkem 14. století, částečně obnoven před 1462, opraven patrně italským architektem a znovu vysvěcen 1630. V letech 1713–1720 přestavěn Santinim a do roku 1736 vzniklo i vnitřní zařízení. Dnes je to síňové trojlodí se širší střední lodí, velmi dlouhým presbytářem a dvěma věžemi v průčelí. Presbytář má 4 pole křížové klenby, loď se třemi páry gotických pilířů má valenou klenbu se štukovou nápodobou bohaté pozdně gotické klenby. Nad bočními loděmi jsou tribuny, spojené s kruchtou, s bohatou sítí štukových žeber. Oblouky mezi pilíři jsou rozděleny visutými konzolami. V presbytáři raně gotické sanktuárium z počátku 14. století, mramorová deska hlavního oltáře nese datum 1462. Velmi cenné barokní zařízení (chórové lavice, boční oltáře, sochy) od jihlavského řezbáře F. Hoebbela a humpoleckého F. Netha, křtitelnice z roku 1629 a obrazy od F. A. Maulbertsche, V. J. Noseckého a další. Barokní varhany od J. Dvorského z roku 1719.

Konvent

Ke kostelu přiléhá jednopatrový konvent čtvercového půdorysu z konce 17. století od G. A. de Maggiho. Kolem nádvoří zasklené arkády, v přízemí severního traktu refektář s freskami žáka V. J. Noseckého Jana Kaliny z let 1726–1729, v patře rozlehlá knihovna s freskami téhož autora. Konvent je patrovou chodbou spojen s budovou opatství, přestavěnou po roce 1907 v novobarokním slohu.

Kostel svatého Petra a Pavla

Na východ od kláštera je hřbitov s románským kostelem svatého Petra a Pavla, patrně pozůstatek nejstaršího založení z roku 1139. Obdélná loď s plochým stropem, pětiboký klenutý presbytář, cenné raně barokní zařízení.

Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka