AKTUALITY

Výzva k podání nabídky

Výběrové řízení zakázky malého rozsahu, v souladu s dokumentem „Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ a přílohou č.3 „Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“.

Zadavatel: Kanonie premonstrátů v Želivě

Název zakázky: Rehabilitace fasád kláštera premonstrátů v Želivě – vybudování Návštěvnického centra

Kompletní dokument výzvy k podání nabídky ke stažení zde: vyzva_k_podani_nabidky_201709.pdf
zadavaci_dokumentace_vysvetleni.pdf

 

 

 

Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka