Loga EU

Projekt

Klášter Želiv - Galerie Stará prelatura

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004644

Poutač

Hlavní cíl: 

Cílem projektu je rehabilitace vybraných objektů tvořících Národní kulturní památku. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění prezentace těchto objektů pro další rozvoj cestovního ruchu. Dílčím cílem projektu je rozšíření přístupnosti kláštera návštěvníkům o nové doposud nepřístupné prostory. Realizace projektu zajistí vybudování nového sociálního zázemí pro návštěvníky. Díky realizaci projektu dojde k vybudování nových expozic vč. zpřístupnění nových prostor kláštera.Ing. Jiří Škoda

Tvorba webových stránek, vývoj aplikací i komplexních softwarových systémů

IČO: 07217978

Email: jiri.skoda@media-sol.com

Mobil: +420 728 452 969